Privacyverklaring

Het Eindhovens Studenten Corps (ESC) is een studentencorps uit Eindhoven. Middels onze website hetesc.nl verstekken wij informatie over onze vereniging. Wanneer u onze website bezoekt, dan verwerkt het ESC uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn en wat wij hiermee doen.

Soort gegevens

Het ESC verwerkt IP adressen van websitebezoekers. Daarnaast beheren wij persoonsgegevens van onze leden.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken IP adressen om onze website veilig en bereikbaar te houden.

Persoonsgegevens van leden worden gebruikt voor ons interne netwerk "Mijn ESC".

Bewaartermijn

IP adressen worden maximaal 90 dagen opgeslagen.

Ledengegevens worden opgeslagen totdat het lidmaatschap wordt opgezegd.

Beveiliging

Wij doen ons uiterste best om gegevens van onze bezoekers en leden te beschermen. Zo maken wij voor alle gegevensoverdrachten gebruik van een veilige SSL-verbinding (Secure Socket Layer) met een 128/256-bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid.

In het geval dat er toch ooit een datalek plaatsvindt, zal het ESC hiervan direct een melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de getroffen partijen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies voor het normaal laten functioneren van de website. Een cookie is een stukje data dat door de browser wordt opgeslagen en vervolgens wordt meegestuurd naar onze servers wanneer een gebruiker een van onze pagina's opent. Meer informatie over onze verwerking van cookies vindt u in ons cookiebeleid.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens ESC

Ons adres is Ten Hagestraat 13 te Eindhoven. Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met de Senaat van het Eindhovens Studenten Corps op te nemen.

Dit privacybeleid is aangepast op 7 mei 2018.

Sponsoren