Senaat_ESC.jpg

W. Knaap
President van het Eindhovens Studenten Corps
Mail: president@hetesc.nl 

M.K. Hulsinga
Secretaris van het Eindhovens Studenten Corps
Mail: secretaris@hetesc.nl 


M.M. Schilder
Penningmeester van het Eindhovens Studenten Corps
Mail: penningmeester@hetesc.nl 


K. Buijnsters
Vice-President van het Eindhovens Studenten Corps
Mail: vice-president@hetesc.nl 

S.H. Gravekamp
Vice-Secretaris van het Eindhovens Studenten Corps
Mail: vice-secretaris@hetesc.nl 


I.F. Stigt
Vice-Penningmeester van het Eindhovens Studenten Corps
Mail: vice-penningmeester@hetesc.nl