I.M. Bloemen - President

M.J.M. Straeten - Secretaris

V.Z. van der Jagt - Penningmeester

M. Schoenmakers - Vice-President

S.N. Horsten - Vice-Secretaris

N.E.M. Miedema - Vice-Penningmeester

Foto_S65_Website.jpg