Business Core Eindhoven verkleint de kloof tussen studenten en bedrijf. Door middel van verscheidene activiteiten, zoals lunchlezingen, trainingen, business cases en een symposium, wordt de benadering van studenten door bedrijven versimpeld en vice versa.

BCe Website

Eindhoven_Student_Symposium_BCE-28_1.JPG