Het Eindhovens Studenten Corps erkent haar rol in de overgang naar een duurzame maatschappij, en heeft de potentie om vooruitstrevend en innovatief te zijn op dit gebied. Om de Vereniging en haar Leden daadwerkelijk groen te maken en te laten voldoen aan de norm die andere verenigingen hebben gezet, is in maart 2022 de Duurzaamheid Commissie (DuCo) opgericht als ondersteunend facilitator van de Senaat en commissies. 

De DuCo heeft het doel om in de komende acht jaar op een financieel haalbare manier initiatieven te analyseren en te ontwikkelen, zoals het vergroenen van de Sociëteit Ilium, het verminderen van afvalproductie, het inspireren van leden op het gebied van duurzaamheid en het serveren van verantwoorde producten tijdens activiteiten. Ook maken we de individuele uitdagingen, huidige situaties, mogelijkheden, motivaties en prestaties van Ilium, Senatoren, commissies, onderverenigingen, Leden en andere belanghebbenden inzichtelijk. 

Met de DuCo als uitvoerende facilitator is het streven dat deze onderwerpen integrale en rendabele onderdelen worden van het beleid en de activiteiten van de vereniging, met zowel korte als lange termijn plannen, zodat de vereniging kan groeien en bloeien in een duurzamere toekomst!

foto_kiet.jpeg